Utbildning till massageterapeut

För att jobba med massage och få djupare kunskap inom olika behandlingar finns idag en rad olika utbildningar. Vissa utbildningar ger dig certifieringar och diplom och man kan benämna sig som certifierad massageterapeut.

Vad kan man förvänta sig av en massageterapeut utbildning?

Som massageterapeut kan du erbjuda kunder djupare förståelse gällande olika behov, och det handlar om mycket mer än bara ren avslappning. Utbildningarna bygger oftast på högeffektiva metoder för muskelbehandling och du lär dig testa och analysera patientens besvär för att kunna rikta in behandlingen mer specifikt. Vidare lär du digmassageterapeut mer om kroppens anatomi för ökad förståelse kring hur musklerna påverkar varandra. Många utbildningar erbjuder även kurser inom hur du som massageterapeut bemöter kunder och hur du bör tänka på din egen ergonomi när du arbetar. Syftet med en massageutbildning är också att kunna erbjuda ett helhetstänk kring att arbeta med olika individer och bemöta feedback. Förutom detta får eleven också förankra sina kunskaper bättre inom olika massagebehandlingar som en massageterapeut utbildning kan komma att erbjuda. Vilka är exempelvis klassisk massage, avancerad massage, intuitiv massage, energimassage och triggerpunktsmassage. Men det innefattar även rörelsemönster, mental träning, stresshantering och mycket mer.

Vissa utbildningar varvar praktisk erfarenhet med teoretisk kunskap. Det innebär att eleverna får vara ute bland företag och riktiga kunder för att praktisera sina teoretiska kunskaper och lära sig mer ute på fältet. Detta gör att kunskaperna kan mogna och integreras i en lagom takt. Många utbildningar ger dig även insyn i hur du som massageterapeut kan driva eget företag och ger dig även inspiration för att ta steget ut i arbetsmarknaden. Vidare får du även chansen att träffa olika företrädare för hälsobranschen som kan ge olika insynsvinklar. Detta är ett yrke som du kan ha med dig över hela världen!

Efter att ha erhållit massageterapeut utbildning är man inte bara en skicklig massör utan också en förebild för hälsan med helande händerna och helande kunskaper.